Foto: Unsplash 29/09/2021

Zdanění investic do nemovitostí

Většina zisků zdanění neuteče. Příjmy, které vám plynou z investičních nemovitostí, nejsou výjimkou. Přečtěte si, jaké daně se s investičními nemovitostmi pojí, a v jakých případech se jim vyhnete.

1. Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí (dříve známá jako daň z nemovitosti) má povinnost zaplatit každý, kdo je k prvnímu lednu příslušného roku majitelem nemovitosti.

Výši daně z nemovitých věcí vypočítává příslušný finanční úřad:

  • vlastníte-li jednu nemovitost, jde o úřad místně příslušný dané nemovitosti,
  • vlastníte-li nemovitostí víc, jde o úřad místně příslušný vašemu trvalému bydlišti.
Pozor: Daň z nemovitosti si musíte nechat přepočítat vždy, když na nemovitosti proběhne zásadní změna (rekonstrukce, dostavba, způsob užívání stavby, změna výměry pozemku apod.)

2. Daň z nabytí nemovitých věcí

V roce 2020 došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětnou účinností. Zákon se vztahuje na všechny nemovitosti koupené (rozhodující je datum zápisu do katastru nemovitostí) od prosince 2019 dále.

3. Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Prodej nemovitosti zpravidla generuje zisk, který podléhá dani z příjmu. Daň z příjmu z prodeje nemovitosti činní 15 % a vždy jí hradí prodávající.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti neplatíte, pokud:

  • jste vlastníkem nemovitosti více než 10 let,
  • jste v nemovitosti bydleli minimálně 2 roky a po stejnou dobu ji zároveň vlastnili,
  • jste do 1 roka veškeré příjmy z prodeje nemovitosti využili pro zajištění nového vlastního bydlení a zároveň jste bezprostředně před prodejem v nemovitosti bydleli.

4. Zdanění příjmu z pronájmu

V případě, že investiční nemovitost pronajímáte, příjmy z takového pronájmu podléhají klasické dani z příjmu dle zákona 586/1992 Sb. Pokud nepřesáhnou čtyřnásobek průměrné mzdy, daní se 15% sazbou. Po překročení hranice čtyřnásobku průměrné mzdy podléhají 23% sazbě.

Příjmy z pronájmu se dělí na příjmy z pronájmu majetku fyzické osoby, které se řídí §9 výše zmíněného zákona, a na příjmy z obchodního majetku, které upravuje §7 stejného zákona. Ty se daní jako příjmy z podnikání.

Pronajímáte-li nemovitost jako fyzická osoba neodvádíte z příjmů zdravotní ani sociální pojištění. Pokud je však pronájem vašim předmětem podnikání nebo je nemovitost zapsaná v obchodním rejstříku, máte povinnost z těchto příjmů zdravotní a sociální pojištění odvést.

Výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně, ke kterým příjmy z pronájmu patří, pokud jde o:

  • vedlejší příjmy k zaměstnání, které za rok nepřesáhly 6 000 Kč,
  • vaše jediné příjmy, které za rok nepřesáhly 15 000 Kč.

Chcete být vlastníkem investiční nemovitost, ale zatím s investicemi nemáte dost zkušeností? Přečtěte si, jak investovat do nemovitostí, nebo nás rovnou kontaktujte a my vám se vším pomůžeme.

Pokud máte další otázky k tomuto nebo jinému tématu, jsme Vám k dispozici.
Kontaktujte nás
Albánie na zkoušku